GDPR

Πολιτική Απορρήτου

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο διαχειριστής της Εταιρίας αποτελεί παράλληλα και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών, όπως για παράδειγμα του ονόματος, του επωνύμου είτε της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail). Τα ανωτέρω στοιχεία, συλλέγονται από τους χρήστες/επισκέπτες, μέσω των επιλογών και των υπηρεσιών της Επιχείρησης που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η προαναφερθείσα Πολιτική Απορρήτου, όπως επίσης και η Πολιτική της Εταιρίας σχετικά με τα «Cookies», ισχύουν για όλους τους χρήστες-επισκέπτες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες οι οποίες παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές σε κάποια υπηρεσία του e-shop, καθώς επίσης και εκείνων που έχουν εγγραφεί.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ρητώς πως οι υπηρεσίες του e-shop της Επιχείρησης απευθύνονται σε γενικό κοινό, παρά ταύτα δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών, εκτός εάν υπάρχει ρητή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) και (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα, κατά την επίσκεψή των χρηστών-επισκεπτών στον ιστότοπο της, κατά την εγγραφή στην φόρμα επικοινωνίας της, κατά την εγγραφή για την λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter)και τέλος, κατά την παραγγελία προϊόντων με ή χωρίς άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων ενεργειών.

Επιπλέον, η Εταιρία δύναται να χρησιμοποιήσει «cookies» με σκοπό την συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους των χρηστών-επισκεπτών, των Υπηρεσιών της Εταιρίας. Τα «cookies» αποτελούν αρχεία κειμένου μικρού μεγέθους, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη δίχως όμως να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται δε, για την διευκόλυνση πρόσβασης του κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας.

Η Εταιρία ΔΕΝ συλλέγει σε καμία περίπτωση, οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους της Εταιρίας μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες-επισκέπτες της σελίδας της, να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή να κάνουν πληρωμές μέσω των Υπηρεσιών Πληρωμών.

Σε περίπτωση αγοράς ή πραγματοποίησης πληρωμής μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, προβλέπεται η ανακατεύθυνση σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Εξυπακούεται πως οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες σε μια Υπηρεσία Πληρωμών, θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

Πάγια πολιτική της Εταιρίας είναι η σύσταση στους χρήστες-επισκέπτες της ιστοσελίδας της, προς αποφυγή οποιασδήποτε αποστολής και αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται πως το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της εταιρείας τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσής των επισκεπτών/χρηστών, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών των δεδομένων στην Εταιρία. Διατηρείται δε, το δικαίωμα της άμεσης ανάκλησης εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών, της συγκατάθεσης των παρεχόμενων δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ενώ παρέχεται όχι μόνο η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, αλλά και η δυνατότητα αίτησης για άμεση διαγραφή των στοιχείων των χρηστών αλλά και των ιδίων των χρηστών.

Η Εταιρία δεσμεύεται ρητά: α) πως το σύνολο των δεδομένων των χρηστών, οι οποίοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της, προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, β) ότι ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την ιστοσελίδα της Επιχείρησης δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης-επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες-επισκέπτες του ιστοτόπου της προκειμένου: α) για την παροχή Υπηρεσιών και Λειτουργιών της Εταιρίας, β) της βελτιστοποίησης της εμπειρίας των χρηστών μέσω Υπηρεσιών της Εταιρίας), γ) για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες, δ) την αποστολή (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης), με την προηγούμενη συγκατάθεσή των χρηστών, προσφορών, κτλπ.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους.

Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από Εκτελούντες την Επεξεργασία κατ’ εντολή της Εταιρίας και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή, και οι υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η Εταιρία δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικά για να λάβει τη συγκατάθεσή των χρηστών. ΔΕΝ μεταβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών σε αποδέκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ν.2251/94)

Οι χρήστες-επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να επαληθεύουν την ακρίβειά τους. Να αιτούνται επίσης, μέσω αποστολής Ε-mail είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, τη διόρθωση, την ενημέρωση ή την τροποποίησή τους, τη διαγραφή, την ανωνυμοποίηση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου.

Έπιπλέον, δίδεται το δικαίωμα της αίτησης για την παύση επεξεργασίας από την Εταιρία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών και η Εταιρία από τη πλευρά της θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών.

Οι χρήστες-επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τον περιορισμό της επεξεργασίας από μέρους της Εταιρίας, των προσωπικών δεδομένων και η Εταιρία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών.

Υπάρχει τέλος το δικαίωμα της διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε άλλο φορέα/οργανισμό (δικαίωμα φορητότητας) και η Εταιρία θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Εταιρίας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία με αποτέλεσμα να υποστούν οι χρήστες υλική ή όχι ζημία, υπάρχει το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Όσον αφορά δε το κομμάτι των συναλλαγών, η Εταιρία δεσμεύεται ρητά πως εφαρμόζει πιστά τα όσα ορίζονται στον Ν.2251/1994 Περί Προστασίας του Καταναλωτή και ιδιαίτερα με τα όσα διατυπώνονται με σαφήνεια στο Άρθρο 3 και 8 του προαναφερθέντος Νόμου.

6 . ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρία δεσμεύεται ρητά πως τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών της θα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι διατήρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

  • Όσον αφορά τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα θα διαγραφούν σε χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών
  • Όσον αφορά τις παραγγελίες, όταν τοποθετείται μια παραγγελία, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για πέντε χρόνια, ένεκα της υποχρεωτικής συμμόρφωσης στις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.
  • Τέλος, η δήλωση συγκατάθεσής για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλεται στους χρήστες το newsletter από την Εταιρία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του. Διατηρείται φυσικά το δικαίωμα των χρηστών-επισκεπτών να τερματιστεί η αποστολή newsletter είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής, είτε με αποστολή e-mail στο www.holigreen.gr, οπότε τα δεδομένα θα διαγραφούν.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις Υπηρεσίες της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι οποίες αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά της όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη συλλεχθεί από τους χρήστες/επισκέπτες, οι τελευταίοι θα ειδοποιούνται άμεσα και επιπλέον θα παρέχεται και η σχετική επιλογή με τη μελλοντική χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.