Το Blog μας

Πόση σωματική δραστηριότητα χρειάζονται οι ενήλικες;

Κάθε δραστηριότητα που κινεί το σώμα μας λογίζεται ως σωματική δραστηριότητα. Οι τρέχουσες Οδηγίες Φυσικής Δραστηριότητας για τους Αμερικανούς αναφέρουν ότι οι άνθρωποι χρειάζονται 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα και δύο ημέρες άσκησης για την ανάπτυξη μυών.

Αν και τα 150 λεπτά άσκησης κάθε εβδομάδα μπορεί να φαίνονται πολλά, δεν χρειάζεται να τα ολοκληρώσετε όλα με τη μία. Μπορεί να πραγματοποιηθεί για 30 λεπτά, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μπορείτε να χωρίσετε τις δραστηριότητές σας σε μικρότερα χρονικά τμήματα και να το επεκτείνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Για αυτο λοιπόν ασκηθείτε περισσότερο και καθίστε λιγότερο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ενήλικες πρέπει να σηκώνονται πιο συχνά και να κάθονται λιγότερο. Είναι προτιμότερο να κάνετε κάποια άσκηση παρά καμία. Οποιοδήποτε επίπεδο μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας για τους ενήλικες έχει ορισμένα οφέλη για την υγεία.

Επίσης, η συστηματική άθληση προσφέρει διάφορα οφέλη για την υγεία όπως μείωση καρδιακών παθήσεων, μέιωση άγχους, αύξηση της ενέργειας και αποδοτικότητας. Θα έχετε ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία εάν ασκείστε για περισσότερο από 150 λεπτά την εβδομάδα με μέτριας έντασης γυμναστική, 75 λεπτά την εβδομάδα με έντονης έντασης ή με έναν ισοδύναμο συνδυασμό, λαμβάνοντας υπ όψιν πάντα το ιατρικό ιστορικό και σε περιπτώσεις παθήσεων τις οδηγίες των επιστημόνων υγείας.